Velg en side

Sak 1: Konstituering
Møtet regnes som åpnet 18:07

Forslag:
Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Odd Lambersøy som referent. Are Gulbrandsen skriver under protokoll.

Vedtak:
De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Sak 2: Årsmelding
Årsmeldingen ble presentert av Tollef.

Styret fikk skryt for aktivitetsnivået gjennom året.

Årsberetningen ble godkjent.

Sak 3: Regnskap
Regnskapet presenteres av kasserer Tollef.

Vi har mistet noen medlemmer og bryggeriet brukes stadig mindre enn tidligere år.

Dette resulterer i at inntektene fra bryggeavgiften går ned.

Vi selger mye bokser og henter inn en del på grasrotandelen. Dette er et godt bidrag til økonomien.

Med en feil/rot fra styret klarte vi å feile på en planlagt momsrefusjon.

Det ble en del uforutsette utgifter i fjor grunnet utbedringer fra el-kontroll og nytt kjøleanlegg.

Revisjonsrapport er ikke mottatt og vil bli behandlet på neste årsmøte

Vedtak:
Regnskapet vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 4: Budsjett
Det har de siste årene blitt utført større oppgraderinger i bryggeriet. Neste års budsjett gjenspeiler et nøkternt budsjett uten større oppgraderinger og forventede kostnader.

Budsjettert overskudd kan disponeres av styret for å drive aktiviteter som sikrer økt aktivitet.

Vedtak:
Budsjettet godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 5: Valg av styre

Forslag:
styremøtet setter opp følgende innstilling:

Styreleder:
Andreas Døhl (På valg, tar gjenvalg)

Styremedlemmer:
Eivind Eliassen (På valg, tar gjenvalg)
Christer Arne Hellen (På valg, tar gjenvalg)
Tollef Fog Heen (På valg, tar gjenvalg)
Odd Lambersøy (På valg, tar gjenvalg)

Revisor:
Gustav Foseid

Valgkomiteé:
Åge Dahl

Odd Magne Johansen

Vedtak:
Årsmøtet innstiller sittende styre og valgkomite.

I tillegg innstilles Odd Magne i valgkomiteen

Sak 6:Eventuelt

Innspill til styret:

Felles Brygging som kan bookes på nettsiden kan øke aktiviteten i bryggeriet.

Innhenting av maskiner som kan måle alkoholstyrke har vært diskutert flere ganger.

Styret ser på hvordan dette kan gjennomføres.

Møteleder Eivind hever møtet ca. kl. 19:23

Are Gulbrandsen signerer protokollen