Velg en side

Sak 1: Konstituering
Møtet regnes som åpnet 18:17

Forslag:
Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl som referent. Åge Eliassen og Tollef Fog Heen skriver under protokoll.

Vedtak:
De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Sak 2: Årsmelding
Årsberetningen presenteres av styreleder.

Vedtak:
Godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 3: Regnskap
Regnskapet presenteres av kasserer Tollef. Det ble nevnt at andelslaget er lagt ned, og at det førte til en utgift på 32000,- for tilbakebetaling. Det ble også påpekt at det ser ut som vi har gått 8000,- underskudd, men at dette skyldes kjøp av en ekstra pall med bokser rett før jul, som førte til at vi kom over grensen for momskompensasjon. Revisor har gått gjennom og godkjent regnskapet.

Vedtak:
Regnskapet vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 4: Budsjett
Deltakere setter budsjettet for 2023 i felleskap.

Inntekter2023 budsjett2022 regnskap2022 budsjett
Grasrotandel50004,7421,000
Kontingent1000011,10012,000
Bryggeavgift9,00015,000
Renter
Boksesalg120008,3009,500
Mva-kompensasjon8,000
Sum35,00033,14228,000
Utgifter2023 budsjett2022 regnskap2022 budsjett
Husleie12,00012,00012,000
Strøm10,00016,30015,000
Vedlikehold bryggeri1,000700500
Oppgradering bryggeri5,0003,000
Regnskap og kontingentinnkreving5,0005,1175,000
Domene og hosting330330330
Bank2,0001,8711,200
Bokser11,3995,000
Internett bryggeri1,800
Sum35,33036,31837,030
Overskudd(330)(3,176)(9,030)

Vedtak:
Budsjettet godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 5: Øking av årskontingent.

Årskontingent er ikke økt siden oppstart i 2012 og foreslåes å settes til 250,- f.o.m 1.1 2024.
Forslaget vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 6: 10-års jubileum for Bryggerlauget:

Årsmøtet stiller seg positivt til gjennomføring av 10-årsjubileum, og styret vil ta diskusjonen videre. Det ble foreslått å delta på 100-års markeringen til Godlia Velhus den 10. juni. Christer vil koordinere dette videre.

Sak 7: Valg av styre

Forslag:
Valgkomiteens innstilling på årsmøtet er følgende:

Styreleder:
Andreas Døhl (På valg, tar gjenvalg)

Styremedlemmer:
Eivind Eliassen (På valg, tar gjenvalg)
Christer Arne Hellen (På valg, tar gjenvalg)
Tollef Fog Heen (På valg, tar gjenvalg)
Odd Lambersøy (På valg, tar gjenvalg)

Revisor:
Gustav Foseid

Valgkomiteé:
Åge Dahl

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Møteleder Eivind hever møtet ca. kl. 19:20.

Tollef og Åge signerer protokollen