Velg en side

Hei alle sammen!

Håper at alle har fått juleølet i hus og er klar for en litt annerledes julefeiring i år.

  • Årskontigent for 2021 kommer i løpet av første del av Januar. Medlemmer som meldte seg inn i løpet av 4. kvartal 2020 har allerede betalt for 2021 og kommer ikke til å motta faktura.
  • Opplæring av nye medlemmer med liten eller ingen erfaring med brygging blir desverre satt på vent (som tidligere nevnt) til covid-situasjonen er over. Men om du har brygget et par brygg før og bare trenger opplæring i hvordan bryggeriet fungerer, så kan du ta kontakt med nybrygger@bryggerlaug.no. Eivind vil da ta kontakt for å få gjennomført fjernopplæring over video. For å kvalifisere til det så må du:
    1. ha brygget nok til at du kjenner selve bryggeprosessen
    2. ha en mobil med mobildata og kamerafunksjonalitet.

2020 har vært et veldig spesielt år med kun digitale styremøter, og vi i styret har faktisk ikke møttes ansikt til ansikt i et fysisk styremøte enda. Vi har likevel gjort så godt vi kan for å holde foreningen og bryggeriet ved like, men det har desverre vært dårlig med kurs og opplæring. Vi håper at vi kan få i gang noen aktiviteter i løpet av 2021.

Da vil jeg på vegne av styret ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytt år, og håper at vi sees over en øl en gang i 2021.

Med vennlig hilsen

Andreas Døhl
Styreleder