Velg en side

Møtereferat årsmøte Oslo Amatørbryggerlaug 2023

Sak 1: KonstitueringMøtet regnes som åpnet 18:17 Forslag:Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl som referent. Åge Eliassen og Tollef Fog Heen skriver under protokoll. Vedtak:De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. Sak 2: ÅrsmeldingÅrsberetningen...

Møtereferat årsmøte Oslo Amatørbryggerlaug 2022

Referat årsmøte 2022: Til stede: Odd Lambertsøy, Ken Robin Ruud, Eivind Eliasen, Christer Hellen, Tollef Fog Heen, Anders Kise, Åge Dahl og Andreas Døhl Sak 1: KonstitueringMøtet regnes som åpnet 18:13. Forslag:Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl...

Møtereferat årsmøte Oslo Amatørbryggerlaug 2021

Til stede: Eivind Eliassen, Ken Robin Ruud, Christer Hellen, Gunnar Knutson, Odd Lambersøy, Anders Kise, Tollef Fog Heen og Andreas Døhl. Sak 1: KonstitueringMøtet regnes som åpnet 23. februar 18:03.Forslag:Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl...